logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, Agrocasco

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie budynków i mienia w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie budynków i mienia w gospodarstwie rolnym to polisa, która chroni rolników przed szkodami wynikającymi z pożarów, powodzi, kradzieży i innych nieprzewidzianych zdarzeń, zapewniając ochronę dla budynków, maszyn rolniczych, inwentarza i innych aktywów rolniczych.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych to polisa, która chroni rolników przed stratami finansowymi spowodowanymi przez niekorzystne zdarzenia naturalne, takie jak susza, grad, powódź itp. Dzięki temu ubezpieczeniu rolnicy otrzymują rekompensatę za utracone zbiory, co minimalizuje wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na ich dochody i stabilność finansową. To ważne narzędzie zabezpieczające rolników przed ryzykiem klimatycznym i wspierające stabilność produkcji rolnej.

Agrocasco

Agrocasco

Agrocasco to specjalny rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ochronę dla rolników i ich gospodarstw. Polisa Agrocasco obejmuje ubezpieczenie mienia rolniczego, takiego jak budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, sprzęt, narzędzia i inwentarz. Dodatkowo, polisa ta może obejmować także ubezpieczenie upraw rolnych przed stratami spowodowanymi przez zdarzenia naturalne, jak susza, grad, powódź czy inne niesprzyjające warunki atmosferyczne. Agrocasco jest kluczowym narzędziem zabezpieczającym rolników przed różnymi ryzykami i wspierającym stabilność produkcji rolniczej.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę dla hodowców i właścicieli zwierząt gospodarskich, takich jak krowy, świnie, owce czy konie. Polisa ta obejmuje ochronę przed różnymi ryzykami, takimi jak śmierć zwierząt w wyniku choroby, wypadku, czy innych niespodziewanych zdarzeń. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich może również obejmować koszty leczenia i opieki weterynaryjnej w razie zachorowania lub odniesienia obrażeń przez zwierzęta. Jest to istotne zabezpieczenie dla hodowców, które pozwala na minimalizację finansowych strat związanych z utratą lub zachorowaniem zwierząt w gospodarstwie. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich jest dostosowywane do potrzeb i specyfiki działalności hodowlanej, aby zapewnić pełną ochronę dla hodowców i ich stada zwierząt.