logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Zabezpieczenie finansowe
Twojej podróży

Koszty rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży to ważne zabezpieczenie finansowe, które chroni klienta przed utratą pieniędzy w przypadku konieczności odwołania lub zmiany planów podróży. Ta polisa umożliwia klientowi otrzymanie zwrotu nawet do 100% poniesionych kosztów za anulowaną podróż, którą wcześniej opłacił.

Standardowe ubezpieczenie rezygnacji z podróży obejmuje różne zdarzenia losowe, które mogą stanowić przyczynę rezygnacji z wyjazdu. Wśród nich znajdują się m.in. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, śmierć jednego z uczestników podróży lub ich bliskich, kradzież dokumentów tożsamości lub wizy wyjazdowej, utrata pracy przez ubezpieczonego lub osobę towarzyszącą, zdarzenia losowe w miejscu zamieszkania (np. pożar, zalanie, włamanie do mieszkania), komplikacje związane z ciążą, egzamin poprawkowy na uczelni wyższej, wezwanie do obowiązkowego stawienia się przed sądem, wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, czy nawet wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez uczestnika w terminie obejmującym podróż.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży daje klientowi spokój ducha, pozwalając na elastyczność w planowaniu wyjazdów, ponieważ nie musi on obawiać się strat finansowych w przypadku nieoczekiwanych sytuacji, które uniemożliwiają lub zmieniają przebieg podróży. Jest to więc ważne narzędzie ochrony finansowej dla podróżujących, które pozwala uniknąć ryzyka utraty poniesionych kosztów.