logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie Global Doctors

Opieka medyczna na światowym poziomie

Ubezpieczenie Global Doctors zapewnia dostęp do opieki medycznej o wysokim standardzie w międzynarodowych ośrodkach medycznych. Ubezpieczenie to może obejmować konsultacje u specjalistów, badania diagnostyczne, operacje, hospitalizację, rehabilitację oraz ewentualne koszty transportu medycznego do odpowiedniego ośrodka medycznego.

Global Doctors to:

 • najwyższy standard ochrony na wypadek poważnego zachorowania,
 • organizacja i leczenie w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie,
 • kompleksowa opieka w trakcie całego procesu leczenia.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotwór,
 • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych (By-pass),
 • zabieg kardiochirurgiczny (wymiana/naprawa) zastawki serca,
 • zabieg neurochirurgiczny,
 • przeszczep od żywego dawcy narządów,
 • przeszczep szpiku kostnego.

W Global Doctors gwarantujemy:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia nawet do 2 000 000 €,
 • refundację leków do 50 000 €,
 • dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 € na dzień,
 • dostęp do światowej klasy specjalistów,
 • leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach,
 • ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą.
Global Doctors

Druga opinia medyczna

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego ERGO Hestia, za pośrednictwem Best Doctors, zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń: udzielenia pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta, weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność zalecenie wykonania ponownych badań, przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej, przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu, sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.

Global Doctors – organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia

Organizacja oraz pokrycie kosztów w przypadku konieczności podjęcia leczenia w klinice poza Polską. Jeśli raport eksperta wydany w ramach świadczenia InterConsultation potwierdzi wystąpienie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego, objętego zakresem ochrony, oraz wskaże możliwość dalszego leczenia, ERGO Hestia za pośrednictwem Best Doctors zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń: wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą być przeprowadzone, leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego. Ubezpieczonego, podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy, zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy, repatriacji zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy.

Global Doctors Plus Diagnostyka

To ubezpieczenie idealnie sprawdzi się dla tych, którzy chcą szybko uzyskać dostęp do badań diagnostycznych w przypadku podejrzenia:

 • nowotworu,
 • wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • konieczności przeprowadzenia operacji neurochirurgicznej,
 • potrzeby przeszczepu od żywego dawcy (w tym przeszczepienia szpiku kostnego).

W oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną wskazującą na podejrzenie choroby (np. karta DILO lub skierowanie do specjalisty), organizujemy i pokrywamy koszty badań diagnostycznych w placówkach medycznych w Polsce. Po postawieniu diagnozy otrzymasz wskazówki dotyczące dalszych kroków oraz materiały edukacyjne na temat choroby.

W ramach Global Doctors Plus Diagnostyka oferujemy:

 • konsultacje online z najlepszymi specjalistami z Polski i zagranicy,
 • kompleksowe badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne, obrazowe oraz biopsje,
 • przewodnik pacjenta na wypadek postawienia diagnozy,
 • testy genetyczne dla rodziny w przypadku wykrycia nowotworu u ubezpieczonego