logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie Global Doctors

Opieka medycznea o wysokim standardzie

Global Doctors

Ubezpieczenie Global Doctors zapewnia dostęp do opieki medycznej o wysokim standardzie w międzynarodowych ośrodkach medycznych. Ubezpieczenie to może obejmować konsultacje u specjalistów, badania diagnostyczne, operacje, hospitalizację, rehabilitację oraz ewentualne koszty transportu medycznego do odpowiedniego ośrodka medycznego.

Global Doctors to:

 • najwyższy standard ochrony na wypadek poważnego zachorowania,
 • organizacja i leczenie w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie,
 • kompleksowa opieka w trakcie całego procesu leczenia.

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotwór,
 • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych (By-pass),
 • zabieg kardiochirurgiczny (wymiana/naprawa) zastawki serca,
 • zabieg neurochirurgiczny,
 • przeszczep od żywego dawcy narządów,
 • przeszczep szpiku kostnego.

Gwarantujemy:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia nawet do 2 000 000 €,
 • refundację leków do 50 000 €,
 • dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 € na dzień,
 • dostęp do światowej klasy specjalistów,
 • leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach,
 • ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą.

Druga opinia medyczna

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego ERGO Hestia, za pośrednictwem Best Doctors, zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń: udzielenia pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta, weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka konieczność zalecenie wykonania ponownych badań, przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej, przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu, sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim.

Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia

Organizacja oraz pokrycie kosztów w przypadku konieczności podjęcia leczenia w klinice poza Polską. Jeśli raport eksperta wydany w ramach świadczenia InterConsultation potwierdzi wystąpienie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego, objętego zakresem ochrony, oraz wskaże możliwość dalszego leczenia, ERGO Hestia za pośrednictwem Best Doctors zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń: wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą być przeprowadzone, leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego. Ubezpieczonego, podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy, zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy, repatriacji zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy.

Global Doctors Plus Diagnostyka

To ubezpieczenie jest idealne dla osób, które chcą uniknąć długiego oczekiwania na badania diagnostyczne w przypadku podejrzenia:

 • nowotworu,
 • wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • konieczności przeprowadzenia operacji neurochirurgicznej,
 • potrzeby przeszczepu od żywego dawcy (w tym przeszczepienia szpiku kostnego).

Na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej wskazującej na podejrzenie choroby (takiej jak karta DILO lub skierowanie do specjalisty), zajmujemy się organizacją oraz pokryciem kosztów badań diagnostycznych w placówkach medycznych na terenie Polski. W przypadku postawienia diagnozy, otrzymasz wytyczne dotyczące dalszych kroków oraz materiały edukacyjne na temat choroby.

W ramach ubezpieczenia zapewniamy:

 • konsultacje online z najlepszymi specjalistami z Polski i zagranicy,
 • kompleksowe badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne, obrazowe oraz biopsje,
 • przewodnik pacjenta na wypadek postawienia diagnozy,
 • testy genetyczne dla rodziny w przypadku wykrycia nowotworu u ubezpieczonego.