logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Indywidualne ubezpieczenie pojazdu firmowego

Dostosuj ochronę pojazdu
do konkretnych potrzeb

Indywidualne ubezpieczenie pojazdu firmowego

Indywidualne ubezpieczenie pojazdu firmowego to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę jednego konkretnego pojazdu używanego w działalności przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od polisy flotowej, gdzie wiele pojazdów jest objętych jednym zbiorczym kontraktem, indywidualna polisa dotyczy pojedynczego samochodu.

Kluczowe aspekty Indywidualnego Ubezpieczenia Pojazdu Firmowego to:

Ochrona pojazdu: Polisa ta chroni konkretny pojazd firmowy przed różnymi rodzajami ryzyk, takimi jak wypadki drogowe, kradzieże, uszkodzenia mechaniczne, czy też szkody wynikające z warunków atmosferycznych.

Rodzaje ochrony: Polisa może obejmować różne rodzaje ochrony, w zależności od potrzeb firmy, w tym:

OC (Odpowiedzialność Cywilna): Ochrona w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku użytkowania pojazdu.

AC (Auto-Casco): Ochrona przed szkodami mechanicznymi lub kolizjami pojazdu, niezależnie od winy kierowcy.

NNW (Ubezpieczenie Kierowcy i Pasażerów): Ochrona osób znajdujących się w pojeździe w przypadku wypadków.

Ustalony ubezpieczony: Polisa jest wystawiana na firmę jako właściciela pojazdu, a ubezpieczonym może być wyznaczony kierowca lub osoba wskazana przez firmę, która ma uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Dostosowanie do potrzeb: Indywidualna polisa może być dostosowywana do konkretnych potrzeb firmy, obejmować określone rodzaje pokrycia oraz dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od kradzieży, uszkodzeń mechanicznych, czy pomoc drogowa.

Ochrona przed ryzykiem: Polisa ta pomaga w zabezpieczeniu przedsiębiorstwa przed potencjalnymi kosztami związanymi z naprawą lub zastąpieniem pojazdu po szkodzie, co wpływa na ciągłość działalności firmy.

Niezależność od innych pojazdów: Indywidualne ubezpieczenie pojazdu firmowego umożliwia niezależną ochronę dla każdego pojazdu, co jest szczególnie przydatne w przypadku różnych rodzajów pojazdów w floty, takich jak samochody osobowe, dostawcze, czy specjalistyczne pojazdy.

Indywidualne Ubezpieczenie Pojazdu Firmowego jest istotnym narzędziem zabezpieczającym dla firm, które posiadają pojazdy wykorzystywane w działalności. Pozwala na dostosowanie ochrony do konkretnych potrzeb i minimalizację ryzyka finansowego związanego z pojazdami firmowymi.