logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie dochodowe

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu nazywane również ubezpieczeniem od utraty zysku lub ubezpieczeniem dochodowym, stanowi ważne narzędzie ochrony finansowej w przypadku nagłej utraty zdolności do generowania dochodu. To polisa ubezpieczeniowa, która chroni przed skutkami sytuacji takich jak choroba, wypadek lub inne nieoczekiwane wydarzenia, które mogą uniemożliwić wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności zarobkowej.

W sytuacji, gdy osoba ubezpieczona nie może pracować z powodu choroby lub urazu, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które ma na celu zrekompensowanie utraconych zarobków lub zysków. To odszkodowanie pozwala na pokrycie bieżących wydatków, takich jak rachunki, opłaty za mieszkanie czy codzienne potrzeby, co przyczynia się do utrzymania stabilności finansowej w trudnym okresie.

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest szczególnie cenne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub pracujących na umowach o dzieło, ponieważ często nie mają one standardowego zabezpieczenia wynikającego ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. To ubezpieczenie daje im pewność, że w przypadku nagłej niezdolności do pracy ich finanse nie zostaną nagle naruszone, a codzienne potrzeby i zobowiązania finansowe będą nadal spełniane. Dlatego jest to istotne narzędzie planowania finansowego, które pomaga zapewnić spokojną przyszłość, nawet w obliczu nieoczekiwanych wyzwań zdrowotnych czy życiowych.