logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie Cargo

Ochrona przed ryzykiem
strat lub uszkodzeń

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo, nazywane także ubezpieczeniem przewozu ładunku, to niezwykle istotna polisa ubezpieczeniowa, która stanowi kluczowy element dla właścicieli towarów przewożonych na różne sposoby, od transportu morskiego po powietrzny, lądowy i kolejowy. Głównym celem tej polisy jest zapewnienie ochrony przed ryzykiem strat lub uszkodzeń, które mogą się wydarzyć w trakcie transportu towarów.

Ubezpieczenie cargo – dlaczego my?

Wybierając nasze ubezpieczenie cargo, decydujesz się na niezawodność, bezpieczeństwo i spokój ducha w każdym etapie Twojej działalności transportowej:

 • kompleksowa ochrona – nasze ubezpieczenie cargo zapewnia wszechstronną ochronę dla Twoich towarów na każdym etapie ich podróży. Od momentu załadunku, przez transport, aż po rozładunek – Twoje towary są chronione przed szeregiem ryzyk, w tym uszkodzeniami, kradzieżą, a nawet katastrofami naturalnymi. Nasze polisy są dostosowane do międzynarodowych standardów i spełniają wymagania globalnego handlu
 • indywidualne podejście – rozumiemy, że każda firma ma unikalne potrzeby. Dlatego oferujemy możliwość personalizacji polisy ubezpieczeniowej, co pozwala na optymalne dostosowanie zakresu ochrony do specyfiki Twojej działalności. Współpracując z nami, masz pewność, że otrzymasz ubezpieczenie, które najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom
 • atrakcyjne ceny – konkurencyjne ceny naszych ubezpieczeń cargo sprawiają, że ochrona najwyższej jakości jest dostępna dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Proponujemy atrakcyjne warunki finansowe bez ukrytych kosztów
 • szybka reakcja na szkody – w przypadku wystąpienia szkody nasz zespół ekspertów jest gotowy do działania. Gwarantujemy szybką i sprawiedliwą likwidację szkód, co minimalizuje przestoje w działalności Twojej firmy i pozwala szybko wrócić do normalnej operacyjności.
 • profesjonalne doradztwo – nasz zespół składa się z doświadczonych doradców, którzy służą pomocą na każdym kroku – od wyboru odpowiedniego ubezpieczenia, przez zarządzanie polisą, aż po pomoc w przypadku szkody. Nasze wsparcie jest zawsze dostępne, by zapewnić, że Twoje doświadczenia z ubezpieczeniem cargo są jak najbardziej pozytywne=

Jakie są korzyści z posiadania ubezpieczenia cargo?

 • ochrona przed ryzykiem transportu – ubezpieczenie cargo chroni właścicieli towarów przed różnymi rodzajami ryzyka związanymi z przewozem. Może to obejmować straty wynikłe z wypadków drogowych, uszkodzenia towarów podczas przeładunku, kradzieże, pożary, awarie transportu i wiele innych sytuacji nieprzewidywalnych
 • różne rodzaje transportu – ubezpieczenie cargo jest elastyczne i dostosowane do różnych rodzajów transportu. Obejmuje transport morski, powietrzny, lądowy i kolejowy, co oznacza, że ​​może być stosowane w zależności od potrzeb właścicieli ładunków
 • spokój umysłu dla właścicieli towarów – dzięki tej polisie właściciele towarów mogą spać spokojnie, wiedząc, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub incydentów podczas transportu, ich towar jest odpowiednio zabezpieczony finansowo. To zapewnia pewność, że ewentualne straty zostaną pokryte przez ubezpieczyciela
 • dostosowanie do indywidualnych potrzeb – polisy cargo mogą być dostosowywane do konkretnych potrzeb właścicieli towarów. Można określić zakres pokrycia, wysokość sumy ubezpieczenia i inne szczegóły, które odpowiadają charakterowi przewożonego ładunku.
 • wspieranie handlu międzynarodowego – ubezpieczenie cargo jest niezwykle istotne dla międzynarodowego handlu. Chroni właścicieli towarów, przyczyniając się do płynności przewozów i umożliwiając bezpieczne dostarczanie produktów na światowe rynki.

Ubezpieczenie cargo to nieodłączny element logistyki i transportu. Chroni zarówno właścicieli towarów, jak i firmy transportowe przed nieprzewidzianymi stratami i uszkodzeniami, które mogą wystąpić w trakcie podróży ładunku. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia, handel międzynarodowy i krajowy staje się bardziej niezawodny i bezpieczny, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i pewności w biznesie.

Ubezpieczenie cargo – dowiedz się więcej

Czym jest ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo to polisa chroniąca towary transportowane drogą lądową, morską, lotniczą lub kolejową przed różnorodnymi ryzykami, takimi jak uszkodzenia, zniszczenie, kradzież czy opóźnienia w dostawie.

Dlaczego moja firma powinna wykupić ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo przewożonych towarów i stabilność finansową Twojej firmy.

Jakie rodzaje ryzyk są objęte ubezpieczeniem cargo?

Ubezpieczenie cargo to kluczowy element w międzynarodowym handlu i transporcie towarów. Zapewnia ochronę finansową przewoźnikom i właścicielom towarów przed różnymi ryzykami związanymi z przewozem towarów zarówno drogą morską, lotniczą, jak i lądową. Pokrycie ubezpieczeniowe w ramach polisy cargo jest niezmiernie ważne, aby zabezpieczyć się przed nieprzewidywalnymi stratami finansowymi wynikającymi z różnorodnych zdarzeń.

Główne rodzaje ryzyk, które są zwykle objęte ubezpieczeniem cargo:

 • uszkodzenia i zniszczenia towarów – jednym z podstawowych ryzyk objętych ubezpieczeniem cargo jest ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia towarów w wyniku wypadków podczas transportu. Może to obejmować uszkodzenia spowodowane wypadkami pojazdów, awariami sprzętu transportowego, a także zdarzeniami takimi jak przewrócenie się kontenerów na statkach podczas sztormu
 • kradzież i rabunek – ubezpieczenie cargo często obejmuje również ryzyko kradzieży i rabunku towarów. W przypadku przewozu drogocennych towarów, takich jak elektronika, biżuteria czy towary luksusowe, ryzyko to jest szczególnie wysokie. Polisa zapewnia ochronę finansową w przypadku utraty towarów wynikającej z kradzieży, włamania czy piractwa
 • zaginięcie towarów – w procesie transportu, zwłaszcza gdy łańcuch dostaw obejmuje wielu operatorów i różne środki transportu, towar może zaginąć. Ubezpieczenie cargo pokrywa straty wynikające z zaginięcia towarów w trakcie przewozu
 • uszkodzenia spowodowane niewłaściwym załadunkiem – błędy w załadunku i zabezpieczeniu towarów mogą prowadzić do ich uszkodzenia. Ubezpieczenie cargo zazwyczaj pokrywa szkody wynikające z niewłaściwego załadunku, rozładunku lub zabezpieczenia ładunku
 • zanieczyszczenie towarów – w przypadku przewozu materiałów chemicznych, surowców czy produktów spożywczych, istnieje ryzyko zanieczyszczenia towarów. Polisa cargo może obejmować ochronę przed stratami wynikającymi z zanieczyszczenia towaru, które może nastąpić na skutek przecieku, zepsucia czy zmieszania z innymi substancjami
 • katastrofy naturalne – ubezpieczenie cargo często obejmuje również ryzyko związane z katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, które mogą uszkodzić lub zniszczyć transportowany towar
 • opóźnienia w dostawie – w niektórych przypadkach, ubezpieczenie cargo może również obejmować straty wynikające z opóźnień w dostawie, które mogą prowadzić do utraty wartości towaru, zwłaszcza gdy dotyczy to towarów szybko psujących się lub sezonowych.

Ubezpieczenie cargo zapewnia kompleksową ochronę przed wieloma rodzajami ryzyk, które mogą wystąpić podczas transportu towarów. Wybór odpowiedniej polisy i zakresu ochrony powinien być dostosowany do rodzaju towarów, środków transportu oraz specyfiki trasy przewozu. Dzięki temu przewoźnicy i właściciele towarów mogą skutecznie zarządzać ryzykiem i zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami finansowymi.

Czy ubezpieczenie cargo jest wymagane prawnie?

Chociaż ubezpieczenie to nie jest zawsze wymagane prawnie, jest ono zalecane dla zapewnienia ochrony finansowej. W niektórych przypadkach, kontrakty handlowe lub regulacje międzynarodowe mogą wymagać posiadania takiego ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia i wyłączenia w ubezpieczeniu cargo?


Ubezpieczenie cargo jest niezbędne dla każdego, kto regularnie transportuje towary, ale ważne jest zrozumienie, że nie wszystkie ryzyka są automatycznie pokryte. Istnieją specyficzne ograniczenia i wyłączenia, które określają warunki, w jakich ubezpieczyciel nie pokryje szkód.

Najczęstsze ograniczenia i wyłączenia w polisach ubezpieczeniowych cargo, które pomogą zrozumieć, jakie sytuacje są wyłączone z ochrony i jak można lepiej zabezpieczyć przewożone towary:

 • wyłączenia dotyczące rodzaju towaru – niektóre rodzaje towarów mogą być wyłączone z ochrony ze względu na ich wysoką wartość lub podatność na uszkodzenia. Przykłady wykluczonych towarów mogą obejmować kosztowności (takie jak biżuteria, dzieła sztuki, metale szlachetne), towary łatwo psujące się ( takie jak żywność, bez odpowiednich środków konserwujących), substancje niebezpieczne lub łatwopalne bez odpowiednich zabezpieczeń
 • wyłączenia związane z przyczynami szkody – polisy cargo zazwyczaj nie pokrywają szkód wynikających z zaniedbania ze strony załadowcy ( takiego jak niewłaściwe pakowanie czy zabezpieczenie towarów), naturalnego zużycia lub stopniowego pogorszenia jakości towaru, wadliwości towaru (na przykład wad fabrycznych, które nie są wynikiem transportu), działalności wojennej, strajków i zamieszek cywilnych, chyba że zostały one wyraźnie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej
 • geograficzne ograniczenia – niektóre polisy mogą ograniczać ochronę do określonych regionów lub tras. Przewóz towarów poza tymi strefami może nie być objęty ochroną, co jest szczególnie ważne przy międzynarodowym przewozie towarów
 • wyłączenia dotyczące środków transportu – ubezpieczenie może być ograniczone do określonych środków transportu. Na przykład, polisa może obejmować transport morski, ale nie koniecznie transport drogowy lub lotniczy
 • wyłączenia dotyczące zdarzeń atmosferycznych – chociaż niektóre polisy obejmują szkody spowodowane przez ekstremalne zjawiska pogodowe, inne mogą wykluczać szkody spowodowane przez określone zdarzenia, takie jak huragany czy powodzie
 • ograniczenia czasowe – wiele polis cargo obejmuje ochronę towarów tylko na określony czas, zwykle na czas trwania przewidzianej podróży. Przedłużający się transport poza wyznaczony czas może nie być objęty ochroną.

Zrozumienie ograniczeń i wyłączeń w ubezpieczeniu cargo jest kluczowe dla zapewnienia adekwatnej ochrony towarów podczas transportu. Przed zakupem polisy zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami i w razie potrzeby rozważyć zakup dodatkowych klauzul rozszerzających zakres ochrony. Konsultacja z doświadczonym agentem ubezpieczeniowym może również pomóc w dostosowaniu polisy do indywidualnych potrzeb i specyfiki transportowanych towarów.

Jak jest ustalana wartość ubezpieczenia cargo?

Wartość ubezpieczenia zwykle ustalana jest na podstawie wartości faktury handlowej towarów plus koszty transportu i ewentualny procent marży, co zależy od warunków umowy ubezpieczeniowej.

Czy mogę ubezpieczyć każdy rodzaj towaru?

Większość towarów może być ubezpieczona, ale pewne rodzaje ładunków, takie jak substancje niebezpieczne czy towary łatwopsujące się, mogą wymagać specjalnych warunków ubezpieczenia.

Jak zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia cargo?

W przypadku wystąpienia szkody należy jak najszybciej skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, dostarczając wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące zdarzenia i uszkodzonych towarów.

Czy ubezpieczenie cargo obejmuje transport międzynarodowy?

Ubezpieczenie cargo jest niezbędne dla bezpieczeństwa i ochrony finansowej firm zaangażowanych w międzynarodowy handel towarami. Polisy cargo są specjalnie zaprojektowane, aby zabezpieczyć towary przewożone różnymi środkami transportu – od transportu morskiego, przez lotniczy, po lądowy. W kontekście globalnej wymiany handlowej, ubezpieczenie cargo ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem, które niesie ze sobą międzynarodowy transport.

Ubezpieczenie cargo jest z natury zaprojektowane do ochrony towarów w transporcie międzynarodowym. Polisy zwykle oferują pokrycie dla najbardziej typowych tras i metod transportu na całym świecie. Obejmuje to wszystkie główne ścieżki handlowe, zarówno morskie, jak i lotnicze, które są niezbędne dla funkcjonowania globalnego handlu.

Polisy cargo zazwyczaj obejmują towary przewożone drogą morską, powietrzną i lądową. Obejmuje to wszystko od statków i samolotów cargo, po ciężarówki i pociągi. Wiele polis oferuje również tzw. pokrycie „od drzwi do drzwi”, co oznacza, że ubezpieczenie obowiązuje od momentu odebrania towarów od nadawcy aż do dostarczenia ich do odbiorcy, bez względu na liczbę etapów transportu. Ubezpieczenie cargo można dostosować do specyficznych potrzeb każdej transakcji międzynarodowej. Na przykład, firmy mogą wybierać pomiędzy polisami na pojedyncze przesyłki a polisami otwartymi, które pokrywają wszystkie przesyłki realizowane w określonym okresie czasu. Standardowe polisy cargo pokrywają szkody lub straty spowodowane wypadkami, takimi jak zatonięcie statku, katastrofa lotnicza, pożar na pokładzie, a także ryzyka związane z kradzieżą i rabunkiem. Dodatkowo, istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka, jak strajki, zamieszki czy różne ryzyka polityczne, które mogą wystąpić na międzynarodowych szlakach handlowych.

Chociaż ubezpieczenie cargo oferuje szeroki zakres ochrony, ważne jest zrozumienie potencjalnych ograniczeń i wyłączeń, które mogą mieć zastosowanie. Niektóre polisy mogą nie obejmować pewnych krajów lub regionów ze względu na niestabilność polityczną lub wysokie ryzyko piractwa. Ponadto, pewne rodzaje towarów, takie jak cenne metale, sztuka czy antyki, mogą wymagać dodatkowego ubezpieczenia.

Poznaj inne nasze produkty z kategorii ubezpieczenia dla firm.