logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie od utraty zysku (BI)

Ubezpieczenie od utraty zysku (BI)

Ubezpieczenie od utraty zysku (BI) jest rodzajem polisy ubezpieczeniowej, która ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed finansowymi konsekwencjami przerw w działalności spowodowanych nieprzewidywalnymi wydarzeniami. To kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem dla firm, który umożliwia im utrzymanie płynności finansowej i ciągłości działalności nawet w obliczu poważnych zakłóceń.

Oto bardziej szczegółowy opis kluczowych aspektów ubezpieczenia od utraty zysku:

Ochrona przed przerwą w działalności: Ubezpieczenie BI kieruje się przede wszystkim na zabezpieczenie firmy przed finansowymi skutkami przerw w działalności. Te przerwy mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak pożar, powódź, awaria techniczna, kradzież, akt wandalizmu czy też inne sytuacje, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie firmy.

Rekompensata za utracone zyski: Polisa BI pokrywa straty finansowe, które przedsiębiorstwo ponosi w wyniku przerw w działalności. To obejmuje utracone przychody, koszty stałe oraz ewentualne dodatkowe koszty, które mogą być konieczne do poniesienia w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania.

Ochrona przed kosztami napraw i odbudowy: Ubezpieczenie BI może także pokrywać koszty naprawy lub odbudowy mienia oraz zakupu nowego sprzętu czy inwentarza, co jest niezbędne do wznowienia działalności.

Wartość ubezpieczenia i okres obowiązywania: Wartość ubezpieczenia BI oraz okres obowiązywania polisy są uzgadniane indywidualnie z ubezpieczycielem. Firmy wybierają poziom ochrony oraz okres, przez który chcą być ubezpieczone.

Odtworzenie danych i dokumentów: Niektóre polisy BI obejmują również odtworzenie danych i dokumentów firmowych, które mogą być nieodzowne do kontynuacji działalności.

Wsparcie ekspertów ds. ubezpieczeń: W przypadku wystąpienia szkody, firma może korzystać z wsparcia ekspertów ds. ubezpieczeń, którzy pomagają w rozliczeniu roszczeń i zapewnieniu, że firma otrzyma odpowiednią rekompensatę.

Wymagania dokumentacyjne: Ubezpieczyciele często wymagają dokładnej dokumentacji finansowej oraz udokumentowania strat w celu ustalenia wysokości odszkodowania.

Ubezpieczenie od utraty zysku jest niezwykle ważne, szczególnie dla firm, które są narażone na różnego rodzaju ryzyka, które mogą zakłócić ich działalność. Dzięki tej polisie przedsiębiorstwa mogą być pewne, że w razie przerw w funkcjonowaniu będą miały wsparcie finansowe, które pozwoli im przetrwać trudne okresy i szybko wrócić do normalnego funkcjonowania.

Ubezpieczenie od utraty – dowiedz się więcej

Dlaczego właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej powinni rozważyć ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla działalności gospodarczej zapewnia ochronę przedsiębiorstwu przed stratami finansowymi spowodowanymi przerwami w funkcjonowaniu.

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie od utraty dochodu?

BI jest dostępne dla różnych rodzajów przedsiębiorstw, niezależnie od ich skali, formy prawnej czy branży. Obejmuje zarówno jednoosobowe firmy, jak i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje.

Czym różni się ubezpieczenie od utraty zysku od tradycyjnej polisy majątkowej?

Ubezpieczenie od utraty zysku skupia się na rekompensacie finansowej za przerwy w działalności, podczas gdy polisa majątkowa obejmuje fizyczne szkody na mieniu, takie jak zniszczenia budynków czy sprzętu.

Czy ubezpieczenie od utraty zysku obejmuje również szkody spowodowane utratą dostaw od kontrahentów?

Tak, wiele polis BI obejmuje także szkody wynikłe z przerw w dostawach od kluczowych kontrahentów.

Jakie są korzyści dodatkowe oferowane przez niektóre polisy BI, poza standardową rekompensatą za utratę zysków?

Niektóre polisy BI oferują dodatkowe korzyści, takie jak wsparcie w zarządzaniu kryzysowym, ochronę prawną czy dostęp do specjalistycznych usług naprawczych (biznes assistance).

Czy polisa obejmuje przerwy w działalności spowodowane przez nieterminowe dostawy materiałów?

Tak, polisa BI może obejmować przerwy w działalności wynikłe z nieterminowych dostaw materiałów czy surowców.

Jakie są główne zagrożenia, które mogą skutkować koniecznością skorzystania z ubezpieczenia od utraty zysku?

Najczęstszymi zagrożeniami są pożary, powodzie, kradzieże, awarie techniczne, akty wandalizmu oraz błędy osób trzecich. Jednak polisa obejmuje szereg różnych sytuacji zakłócających działalność.

Jakie koszty obejmuje rekompensata za utracone zyski?

Rekompensata obejmuje utracone przychody, koszty stałe (np. wynagrodzenia pracowników) oraz dodatkowe wydatki, takie jak koszty wynajmu zastępczych pomieszczeń czy zakupu niezbędnego sprzętu.

Korzyści płynące z posiadania polisy od utraty zysku:

Ochrona finansowa. Polisa ubezpieczenia od utraty dochodu zapewnia przedsiębiorstwu ochronę finansową w sytuacji przerw w działalności, minimalizując negatywne skutki utraty przychodów.

Rekompensata za utracone zyski. Polisa obejmuje rekompensatę za utracone zyski, wliczając utracone przychody, koszty stałe i dodatkowe wydatki związane z przywracaniem normalnej działalności.

Zabezpieczenie przed dodatkowymi wydatkami. Ubezpieczenie od utraty dochodu może pokrywać koszty naprawy, odbudowy mienia, zakupu nowego sprzętu czy inwentarza, co jest niezbędne do wznowienia działalności.

Wsparcie w odtwarzaniu danych i dokumentów. Niektóre polisy obejmują odtworzenie danych i dokumentów firmowych, co jest kluczowe dla kontynuacji działalności po przerwach.

Elastyczność dostosowania ochrony. Polisy są często elastyczne, pozwalając dostosować wartość ubezpieczenia, okres obowiązywania oraz zakres ochrony do zmieniających się potrzeb i warunków biznesowych.

Dostęp do ekspertów ds. ubezpieczeń. W przypadku szkody firma może korzystać z profesjonalnego wsparcia ekspertów ds. ubezpieczeń, co ułatwia rozliczenie roszczeń i zapewnia odpowiednią rekompensatę.

Minimalizacja skutków przerw w działalności. Posiadanie polisy od utraty dochodu pomaga w szybkim działaniu w przypadku przerw, minimalizując skutki finansowe i operacyjne.

Ochrona przed różnymi ryzykami. Polisa obejmuje różnorodne zagrożenia, takie jak pożary, powodzie, kradzieże czy awarie techniczne, przygotowując firmę na różne scenariusze.

Stabilność operacyjna w trudnych czasach. Posiadanie polisy wpływa na stabilność operacyjną firmy nawet w trudnych okresach, co pozwala na utrzymanie ciągłości działalności.

Zachowanie lojalności klientów. Dzięki rekompensacie za utracone zyski firma może zachować płynność finansową, tym samym kontynuować działalność, co przyczynia się do utrzymania lojalności klientów nawet w trudnych sytuacjach.