logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie działalności transportowej

Bezpieczny transport
to cel do sukcesu

Odpowiedzialność cywilna (OC) przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym

Odpowiedzialność cywilna (OC) przewoźnika w ruchu krajowym to ubezpieczenie, które jest obowiązkowe dla firm i osób zajmujących się transportem drogowym osób lub towarów w obrębie danego kraju. Polisa OC przewoźnika obejmuje ochronę finansową w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku działalności przewozowej, takich jak wypadki drogowe czy uszkodzenia mienia.

Odpowiedzialność cywilna (OC) zawodowe przewoźnika

OC zawodowe przewoźnika znane również jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, to polisa ubezpieczeniowa, która chroni przedsiębiorców lub osoby prowadzące działalność transportową przed roszczeniami związanymi z ich działalnością przewozową. Polisa ta obejmuje ochronę w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas przewozu towarów lub osób.

OC spedytora

OC spedytora, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę dla firm lub osób prowadzących działalność spedytorską. Polisa ta obejmuje ochronę przed roszczeniami osób trzecich, takich jak klientów, dostawców lub innych podmiotów, które mogą wynikać z działań spedytora w zakresie organizacji i zarządzania przewozem towarów.

CARGO

Ubezpieczenie cargo, znane również jako ubezpieczenie przewozu ładunku, to polisa ubezpieczeniowa, która chroni właścicieli towarów przed ryzykiem strat lub uszkodzeń podczas ich transportu. Polisa cargo obejmuje ochronę towarów w trakcie przewozu drogą morską, powietrzną, lądową lub kolejową. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia, właściciele ładunków mają spokój umysłu, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub incydentów podczas transportu, ich towar będzie odpowiednio zabezpieczony finansowo.