logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (zwane również ubezpieczeniem CAR/EAR, co oznacza „Construction All Risks/EAR – Erection All Risks”) to specjalistyczna polisa ubezpieczeniowa, która jest niezbędna w branżach budowlanych i montażowych. Ta forma ubezpieczenia zapewnia ochronę przed nieprzewidywalnymi ryzykami i stratami, które mogą wystąpić w trakcie procesu budowy lub montażu dużych projektów, takich jak budynki, mosty, elektrownie czy fabryki.

Oto bardziej szczegółowy opis kluczowych aspektów ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych:

Ochrona przed różnymi ryzykami: Polisa CAR/EAR jest zaprojektowana do ochrony przed różnego rodzaju ryzykami związanymi z procesem budowlanym lub montażowym. Mogą to być uszkodzenia mechaniczne, pożary, zalania, trzęsienia ziemi, kradzieże, akty wandalizmu i wiele innych zdarzeń losowych.

Ochrona mienia budowlanego: Ubezpieczenie obejmuje mienie budowlane, włączając w to materiały budowlane, sprzęt budowlany, narzędzia oraz wszelkie elementy konstrukcyjne, które są częścią projektu.

Ochrona przed utratą zysków: Niektóre polisy CAR/EAR mogą także zawierać ubezpieczenie przed utratą zysków (tzw. DSU – Delay in Start-Up), które chroni przed stratami finansowymi wynikającymi z opóźnień w zakończeniu projektu spowodowanych szkodami objętymi polisą.

Dostosowanie polisy do projektu: Polisy CAR/EAR są elastyczne i dostosowywane do konkretnego projektu budowlanego. Można określić okres obowiązywania polisy, limit ubezpieczenia, zakres ryzyk objętych ochroną oraz inne szczegóły.

Zabezpieczenie inwestycji: To ubezpieczenie jest niezbędne dla inwestorów, właścicieli projektu oraz wykonawców, aby zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć finansowych konsekwencji niespodziewanych zdarzeń podczas budowy.

Assistance firmowy: W przypadku szkody, ubezpieczyciel może zapewnić wsparcie techniczne oraz ekspertyzy, co pozwala na jak najszybsze przywrócenie projektu do normalnego funkcjonowania.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych jest zatem nieodzowne w branży budowlanej i montażowej, gdzie ryzyko jest znaczne, a straty finansowe związane z opóźnieniami lub uszkodzeniami mogą być ogromne. Dzięki tej polisie inwestorzy, właściciele projektu i wykonawcy mogą działać z większym spokojem i pewnością, że są przygotowani na nieprzewidywalne wydarzenia w trakcie realizacji swoich projektów budowlanych.