logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ochrona dla rolników i producentów rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych  stanowi istotny element ochrony dla rolników i producentów rolnych. Jej głównym celem jest zabezpieczenie przed stratami, jakie mogą wyniknąć z niekorzystnych zdarzeń naturalnych i klimatycznych, takich jak susza, grad, powódź, czy inne ekstremalne warunki atmosferyczne.

Główne elementy ubezpieczenia upraw rolnych to:

Odszkodowanie za utratę plonów: W przypadku, gdy niekorzystne warunki atmosferyczne, choroby roślin lub inne czynniki spowodują znaczne uszkodzenia lub utratę plonów, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie rolnikowi. To pozwala na pokrycie strat w dochodach, które mogłyby powstać w wyniku takiej utraty.

Ochrona przed suszą, gradem, powodzią i innymi ryzykami: Ubezpieczenie obejmuje różne zagrożenia klimatyczne, które mogą wpłynąć na zdolność uprawy roślin. Dzięki temu rolnik nie musi ponosić całkowitej finansowej odpowiedzialności za straty spowodowane tymi zdarzeniami.

Dostosowanie do potrzeb rolnika: Polisa jest elastyczna i może być dostosowana do konkretnych potrzeb i rodzaju uprawianych roślin. Rolnicy mogą wybrać zakres ochrony, który najlepiej odpowiada ich specyficznym warunkom i ryzyku.

Ubezpieczenie upraw rolnych jest kluczowym narzędziem wspierającym stabilność i kontynuację produkcji rolnej, niezależnie od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zapewnia rolnikom pewność, że w razie strat będą mieli wsparcie finansowe, co ma istotne znaczenie dla zachowania produkcji żywności i bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. To także ważny element planowania finansowego rolnika i zabezpieczenia przyszłości gospodarstwa.