logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Agrocasco

Prowadź swoje gospodarstwo
z większą pewnością

Agrocasco

Agrocasco to specjalne i kompleksowe ubezpieczenie stworzone z myślą o rolnikach i ich gospodarstwach. Oferuje szeroką ochronę, która obejmuje różne aspekty działalności rolniczej, włączając w to:

Ochrona Mienia Rolniczego: Polisa Agrocasco chroni mienie rolników, w tym budynki gospodarcze, stodoły, magazyny, a także maszyny rolnicze, traktory, kombajny, narzędzia, i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia gospodarstwa. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez pożary, kradzieże, czy inne zdarzenia, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub odbudowy mienia.

Ochrona Upraw Rolnych: Agrocasco może również obejmować ubezpieczenie upraw rolnych przed stratami spowodowanymi przez różne zdarzenia naturalne. To ważne, ponieważ rolnicy są narażeni na ryzyko susz, gradobicia, powodzi, przymrozków i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku strat, rolnik otrzymuje rekompensatę, która pomaga w pokryciu kosztów i minimalizuje wpływ tych zdarzeń na dochody.

Ochrona Przed Ryzykami Związanymi z Działalnością Rolniczą: Agrocasco może dodatkowo obejmować ryzyka związane z działalnością rolniczą, takie jak ryzyko związanego z hodowlą zwierząt czy produkcją żywności. To może obejmować ubezpieczenie stada zwierząt przed chorobami, które mogą wpłynąć na zdrowie zwierząt i wydajność produkcji.

Ochrona Przed Ryzykiem Odpowiedzialności Cywilnej: Agrocasco może także zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, które chroni przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód lub obrażeń wynikających z działalności rolniczej. To ważne zabezpieczenie, które pomaga w zminimalizowaniu ryzyka finansowego związanego z ewentualnymi procesami sądowymi.

Dostosowanie Do Indywidualnych Potrzeb: Polisy Agrocasco są elastyczne i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb rolnika oraz specyfiki jego gospodarstwa. Obejmuje to wybór rodzaju ochrony, zakresu odszkodowania, oraz innych warunków umowy.

Ubezpieczenie Agrocasco jest kluczowym narzędziem zabezpieczającym rolników przed różnymi ryzykami, które mogą wpłynąć na ich działalność i stabilność finansową. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia rolnicy mogą prowadzić swoje gospodarstwa z większą pewnością siebie, wiedząc, że są zabezpieczeni przed nieoczekiwanymi zdarzeniami i stratami.