logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność bez stresu

OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC działalności (Odpowiedzialności Cywilnej Działalności Gospodarczej), potocznie nazywane OC firmy, jest polisą ubezpieczeniową, która chroni przedsiębiorców zarówno dużych (spółki) jak i małych (firmy jednoosobowe) i ich firmy przed finansowymi skutkami wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodu

Obowiązkowe OC zawodu to ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, które muszą posiadać niektóre zawody w celu ochrony osób trzecich przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaną działalnością. Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i przepisów prawnych.

Dobrowolne OC zawodu

OC zawodowe dobrowolne, znane również jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, jest polisą ubezpieczeniową, którą mogą wykupić osoby pracujące w określonych zawodach na zasadzie dobrowolności, nie będąc zobligowanymi prawnie do jej posiadania.

OC Branży medycznej

OC dla branży medycznej, znane również jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej medyka lub ubezpieczenie medyczne, to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę prawną i finansową lekarzom, pielęgniarzom, dentystom i innym pracownikom medycznym w razie roszczeń związanych z działalnością medyczną. Polisa ta chroni przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub innych osób trzecich, które mogą wynikać z błędów medycznych, zaniedbań, czy nieprawidłowych postępowań medycznych, które mogą spowodować szkody osobowe lub majątkowe.

OC Rolnika

OC Rolnika (Odpowiedzialności Cywilnej Rolnika) to obowiązkowe ubezpieczenie, które zapewnia ochronę rolnikom przed roszczeniami osób trzecich w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to obejmuje szkody, które mogą wyniknąć z działalności rolniczej, takie jak wypadki związane z maszynami, uszkodzenie mienia, czy zdarzenia związane z produkcją i hodowlą zwierząt.

D&O

D&O, czyli Directors and Officers, to skrót od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej. Jest to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę dyrektorom, menedżerom i innym członkom zarządu przed roszczeniami i kosztami związanymi z błędami, zaniedbaniami, lub nieprawidłowymi działaniami w pełnieniu ich obowiązków. Polisa D&O może chronić zarząd przed roszczeniami zarówno ze strony akcjonariuszy, jak i innych zainteresowanych stron, takich jak pracownicy, klientów, lub instytucje rządowe.