logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie budynków i mienia w gospodarstwie rolnym

Polisa ubezpieczeniowa dedykowana posiadaczom gospodarstw rolnych

Ubezpieczenie budynków i mienia w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie budynków i mienia w gospodarstwie rolnym to polisa ubezpieczeniowa dedykowana posiadaczom gospodarstw rolnych, która ma na celu zabezpieczenie przed różnorodnymi ryzykami i szkodami, które mogą wpłynąć na prowadzenie gospodarstwa. Ta polisa zapewnia wszechstronną ochronę dla wielu aspektów działalności rolniczej.

Główne elementy objęte tym ubezpieczeniem to:

Budynki rolnicze: Polisa obejmuje ochronę przed szkodami wynikającymi z pożarów, zalania, burz, trzęsień ziemi i innych zdarzeń, które mogą zniszczyć lub uszkodzić budynki takie jak stodoły, obory, magazyny, czy nawet same gospodarstwo.

Maszyny i sprzęt rolniczy: Ubezpieczenie chroni maszyny rolnicze, ciągniki, kombajny i inne urządzenia, które są niezbędne do prowadzenia rolnictwa. W przypadku uszkodzeń lub kradzieży ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub zastępczego sprzętu.

Inwentarz: To obejmuje zwierzęta hodowlane, takie jak bydło, konie, świnie czy drób. Ubezpieczenie może oferować ochronę przed chorobami, utratą zwierząt z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub kradzieży.

Mienie rolne: To elementy takie jak nasiona, nawozy, zapasy paszy czy inne produkty rolnicze. Ubezpieczenie może pomóc w pokryciu strat, które mogą wyniknąć z utraty lub zniszczenia tych materiałów.

Ubezpieczenie budynków i mienia w gospodarstwie rolnym zapewnia rolnikom spokój ducha, chroniąc ich przed nieprzewidywalnymi ryzykami, które mogą znacząco wpłynąć na ich działalność. Dzięki temu mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojego gospodarstwa i rozwijaniu produkcji rolnej, mając pewność, że ich aktywa są zabezpieczone. To kluczowa część planowania finansowego dla każdego gospodarstwa rolno-rolniczego.