logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Odpowiedzialność cywilna (OC) zawodowe przewoźnika

Ubezpieczenie niezbędne dla firm
lub osób, które prowadzą działalność przewozową

Odpowiedzialność cywilna (OC) zawodowe przewoźnika

OC zawodowego przewoźnika to rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które jest niezbędne dla firm lub osób, które prowadzą działalność przewozową. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu ochronę zarówno przewoźnika, jak i jego klientów przed potencjalnymi stratami i roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z przewozem towarów lub pasażerów.

Ochrona klientów: Ubezpieczenie OC zawodowego przewoźnika stanowi ochronę klientów przed ryzykiem strat lub szkód w trakcie transportu. W razie szkody klient ma pewność, że zostanie odpowiednio odszkodowany.

Obowiązek prawnego ubezpieczenia: W wielu krajach istnieją przepisy prawne, które wymagają posiadania OC zawodowego przewoźnika przed rozpoczęciem działalności. Brak tego ubezpieczenia może prowadzić do kar i konsekwencji prawnych.

Ochrona przewoźnika: Ubezpieczenie OC zawodowego przewoźnika chroni także firmę przewozową przed ewentualnymi roszczeniami klientów. Firma nie musi pokrywać kosztów odszkodowań z własnych środków.

W przypadku wypadku lub incydentu, klient lub osoba poszkodowana ma prawo zgłosić roszczenie do przewoźnika. Przewoźnik z kolei zgłasza roszczenie do swojego ubezpieczyciela OC zawodowego przewoźnika. Ubezpieczyciel prowadzi postępowanie likwidacyjne w celu ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty osobom poszkodowanym.

OC zawodowego przewoźnika jest niezbędnym elementem legalnej i bezpiecznej działalności firm transportowych. To ubezpieczenie chroni zarówno przewoźnika, jak i klientów przed finansowymi konsekwencjami wypadków drogowych i incydentów podczas transportu. Przed rozpoczęciem działalności przewozowej warto zadbać o jego obowiązkowe posiadanie.