logo Pallada

PALLADA UBEZPIECZENIA

Al. Wojska Polskiego 211A
71-334 Szczecin

tel: 660 422 222
tel: +48 91 44 22 222
NIP: 9551425384

zobacz nasze oddziały »

Ubezpieczenie maszyn budowlanych

Budowa to proces pełen wyzwań, ryzyka i nieprzewidywalnych zdarzeń. W takim środowisku, maszyny budowlane odgrywają kluczową rolę, umożliwiając efektywną realizację projektów. Właściwe funkcjonowanie tych maszyn jest kluczowe dla terminowego i bezpiecznego ukończenia prac budowlanych. Jednakże, narażone są one na różnego rodzaju ryzyka, takie jak awarie, uszkodzenia, kradzieże i wiele innych. Właśnie dlatego ubezpieczenie maszyn budowlanych jest istotnym elementem w dzisiejszej branży budowlanej.

Ryzyka związane z maszynami budowlanymi

Maszyny budowlane, takie jak koparki, wiertarki, spychacze czy dźwigi, żurawie czy maszyny dwujezdne są narażone na różnego rodzaju ryzyka związane z intensywnym wykorzystaniem na placu budowy. Często pracują w trudnych warunkach, narażone na ekstremalne temperatury, kurz, wilgoć i inne czynniki środowiskowe. W związku z tym istnieje ryzyko awarii mechanicznych lub elektrycznych, które mogą prowadzić do opóźnień w pracy lub kosztownych napraw.

Szkody podczas samoistnego przemieszczania się maszyn lub podczas załadunku czy rozładunku z innego środka transportu są równie częste jak awarie mechaniczne.

Dodatkowo, kradzieże i sabotaże również stanowią znaczące zagrożenie dla maszyn budowlanych. Ze względu na ich wartość, są one często celem złodziei. Uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu również mogą znacząco wpłynąć na harmonogram prac budowlanych i zwiększyć koszty.

Korzyści ubezpieczenia maszyn budowlanych

Ubezpieczenie maszyn budowlanych zapewnia ochronę przed wymienionymi ryzykami, pomagając zminimalizować finansowe i operacyjne skutki nieprzewidzianych zdarzeń. Oto niektóre z głównych korzyści, jakie przynosi to rodzaj ubezpieczenia:

  • Ochrona przed stratami finansowymi: W przypadku awarii, uszkodzenia lub kradzieży maszyn, ubezpieczenie pokrywa koszty naprawy lub zastąpienia maszyny nową. Dzięki temu unika się znaczących wydatków, które mogłyby wpłynąć na budżet projektu.
  • Zminimalizowanie opóźnień: Szybkie odszkodowanie w przypadku awarii pozwala na szybką naprawę lub zastąpienie maszyny, co pomaga utrzymać ciągłość prac budowlanych i unikać opóźnień.
  • Ochrona przed kradzieżą: W przypadku kradzieży lub aktów wandalizmu, ubezpieczenie pozwala odzyskać część lub całą wartość maszyny, co jest kluczowe dla utrzymania płynności działalności.
  • Spokój umysłu: Dla firm budowlanych i przedsiębiorców, ubezpieczenie maszyn budowlanych daje pewność, że w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń ich inwestycje są chronione.
  • Zabezpieczenie leasingu: wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie maszyn, które spełnia nie tylko wymogi leasingu ale głównie zabezpiecza leasingobiorcę przed przykrymi konsekwencjami awarii, kradzieży czy uszkodzeń maszyn budowlanych.

Zakres ochrony

W swojej ofercie mamy produkty, które zapewnią ochronę dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży budowlanej oraz w innych sferach, takich jak rolnictwo czy leśnictwo. Nasze ubezpieczenia obejmuje te maszyny na różnych etapach – w trakcie użytkowania, gdy stoją nietknięte lub są składowane, podczas prac konserwacyjnych czy remontowych, a także w przypadku demontażu i ponownego montażu. Oferujemy także ochronę podczas transportu w obrębie zakładu, włączając operacje załadunku i rozładunku.

To ubezpieczenie zapewnia pokrycie dla nagłego, nieoczekiwanego i niezależnego od woli Klienta zdarzenia, które może spowodować zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia. Wyjątkiem są przyczyny wymienione w OWU. W skrócie, chronimy przed różnymi sytuacjami, takimi jak awarie mechaniczne, pożary, kradzieże z włamaniem, rabunki czy dewastacje.

Podsumowanie

Ubezpieczenie maszyn budowlanych to nieodzowny element dla firm działających w branży budowlanej. Chroni inwestycje, zapewnia płynność pracy i minimalizuje skutki nieoczekiwanych zdarzeń. Warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wybrać odpowiednią polisę, aby zabezpieczyć się przed ryzykami związanymi z eksploatacją maszyn budowlanych. Przed podjęciem decyzji, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym agentem ubezpieczeniowym, aby dostosować polisę do indywidualnych wymagań i warunków.

Więcej o ubezpieczeniach maszyn dowiesz się tutaj (link do sekcji DLA FIRMY> Ubezpieczenie maszyn).

Zuzanna Łopatto
Specjalista do spraw ubezpieczeń maszyn