Dla firmy

Majątek

Zabezpieczony kapitał

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego, użytkowane w związku z prowadzoną działalnością.

Mienie w transporcie

Pełna ochrona przed zdarzeniami losowymi

Ubezpieczenie transportowe cargo zarówno na terenie Polski jak i europy zabezpiecza towar od uszkodzeń w czasie transportu. Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców – producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.

Komunikacja / Flota

Gwarancja pokrycia szkód

Ubezpieczenie floty skierowane jest dla firm posiadających minimum kilka pojazdów, głównie firm transportowych oraz spedycyjnych. W ramach jednej umowy ubezpieczane są wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne.

Życie i zdrowie

Zabezpieczona przyszłość pracowników

Oferujemy ubezpieczenie skierowane dla pracowników i ich rodzin, które chroni przez całą dobę, zarówno w pracy, w domu czy na urlopie. Oprócz oczywistych korzyści przynoszą one oszczędności firmie i są skutecznym narzędziem polityki personalnej.

OC zawodowe

Ubezpieczenie strat finansowych

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wiąże się z dużą odpowiedzialnością i najczęściej z obowiązkiem ubezpieczenia. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia.

OC przedsiębiorcy

Zabezpiecz majątek firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością brania na siebie odpowiedzialności za wykonywane usługi, jednakże przedsiębiorca może zabezpieczyć się w tym zakresie wykupując polisę ubezpieczeniową.

Cyberochrona

Bezpieczeństwo danych w sieci

Pojęcie „Cyber” kojarzy się z zagrożeniem wyłącznie technicznym i internetowym. Realnie, stanowi ono znacznie szerszą ochronę, związaną z zabezpieczeniem danych poufnych oraz wszelkiego rodzaju danych elektronicznych od szkód wyrządzonych przez wirusy i ataki hakerskie. Ubezpieczenia związane z cyberochroną przygotowane zostały z myślą o polskich przedsiębiorstwach.

Podróż

Zabezpieczenie podróży służbowej

W obecnych czasach wiele polskich firm wysyła swoich pracowników, współpracowników, czy podwykonawców w różne części naszego globu –  wyjazdy służbowe, szkolenia, delegacje . Gdyby w czasie takiego wyjazdu osobie delegowanej przydarzyłoby się nieprzewidziane zdarzenie typu choroba, wypadek to idealnym zabezpieczeniem się jest wcześniejsze wykupienia ubezpieczenia podróżnego – odpowiednio przygotowanego w zależności od typu wyjazdu, wykonywanych prac, czy zadań.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

   *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

     *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

      *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

       *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

        *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

         *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się i akceptuję Polityka prywatności.

         Copyright © 2021 Pallada Ubezpieczenia